Cty CP Thương Mại và Đại Lý Dầu Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (TRADOCO)
Kinh doanh Xăng dầu, dầu mỡ nhờn, DV vận chuyển thuyền viên, sửa chữa giàn khoan, XL Điện
  • Ngành nghề : Sản Phẩm Dầu Mỏ, Xăng Dầu
  • Sản phẩm & DVPetrol & Petroleum Products
  • Địa chỉ: 408A Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành Phố Vũng Tàu
  • Phòng Quản Trị Nhân Sự
  • Điện thoại02543852569
  • Email : tradoco@tradoco.com.vn