Tin tức TRADOCO tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

TRADOCO tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Email In

Sáng 25 tháng 4 năm 2014, Đại hội cổ đông thường niên lần thứ IX năm 2014 của  Công ty CP Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã được diễn ra tại số 408A, đường Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu.

Toàn cảnh Đại hội cổ đông năm  2014

Tham dự Đại hội có 47 cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền (đại diện cho 124 cổ đông), sở hữu 3.816.344 cổ phần, chiếm 84,55 % tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp với 100% biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trước đó, ngày 20/3/2013, HĐQT đã gửi thư triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2014 đến tất cả các cổ đông. Tổng số cổ đông được triệu tập là 212 cổ đông, sở hữu 4.513.859 cổ phần, tỷ lệ 100%.

* Một số hình ảnh của Đại hội:

Ông Nguyễn Anh Lung - chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc TRADOCO phát biểu tại Đại hội

Ông Nguyễn Vinh Quang - Trưởng Ban kiểm soát phát biểu tại Đại hội

Ông Trần Khang Linh - Kế toán trưởng TRADOCO

Đại hội biểu quyết

Tài liệu:

- Biên bản Đại hội

- Nghị quyết Đại hội