Quan hệ cổ đông Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên năm 2016

Email In

Báo cáo Thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý dầu Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (TRADOCO)

Vui lòng bấm vào link sau đây để xem:  Bao cao thuong nien_2016.TRADOCO.pdf

Báo cáo thường niên năm 2015

Email In

Báo cáo Thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý dầu Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (TRADOCO)

Vui lòng bấm vào link sau đây để xem: Bao cao thuong nien_2015.TRADOCO.pdf

Báo cáo thường niên năm 2014

Email In

Báo cáo Thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý dầu Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (TRADOCO)

Vui lòng bấm vào link sau đây để xem: Bao cao thuong nien_2014.TRADOCO.pdf

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL