Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính

Báo cáo Tài chính

Báo cáo Tài chính năm 2010

Email In

Báo cáo Tài chính năm 2010 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý dầu Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (TRADOCO) 

Vui lòng bấm vào link sau đây để xem:
BCTC2010.TRADOCO.pdf 

Báo cáo Tài chính năm 2009

Email In

Báo cáo Tài chính năm 2009 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý dầu Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (TRADOCO)

Vui lòng bấm vào link sau đây để xem:
BCTC2009.TRADOCO.pdf 

Báo cáo Tài chính năm 2008

Email In

Báo cáo Tài chính năm 2008 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý dầu Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (TRADOCO)

Vui lòng bấm vào link sau đây để xem:
BCTC2008.TRADOCO.pdf 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL