Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính

Báo cáo Tài chính

Báo cáo Tài chính năm 2016

Email In

Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý dầu Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu(TRADOCO)

Vui lòng bấm vào link sau đây để xem: BCTC2016.TRADOCO.pdf

Báo cáo Tài chính năm 2015

Email In

Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý dầu Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (TRADOCO)

Vui lòng bấm vào link sau đây để xem:
BCTC2015.TRADOCO.pdf

Báo cáo Tài chính năm 2014

Email In

Báo cáo Tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý dầu Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (TRADOCO)

Vui lòng bấm vào link sau đây để xem:
BCTC2014.TRADOCO.pdf

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL