Bà Nghiêm Thị Dung - Thành viên HĐQT

In

 

• Sinh ngày: 27/02/1960
• Quê quán: Hà Bắc
• Trình độ chuyên môn:
   - Môi giới Bất động sản và  nghiệp vụ du lịch.

 

 

 Quá trình công tác: 
* 1994 - 2007 : Làm Nhân viên môi giới Bất động sản thuộc Công ty Thương mại và Đại lý dầu Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
* 2008 đến Nay: Giám đốc Chi nhánh 3 -  Trung tâm kinh doanh Bất động sản TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Công ty CP Thương mại và Đại lý dầu Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.