Hội đồng quản trị Ông Trần Xuân Bắc - Thành viên HĐQT

Ông Trần Xuân Bắc - Thành viên HĐQT

Email In

 

 

   • Sinh ngày: 10/3/1968
   • Quê quán: Nam Định
   • Trình độ chuyên môn:
      - Đại học Kinh tế

 

 

Quá trình công tác: 
* 1991 - 2000: Nhân viên Phòng Kinh doanh - Công ty Thương mại và Đại lý dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
* 2000 - 2005: Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu tàu Tradoco 01 - Công ty Thương mại và Đại lý dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
* 2005 đến Nay: Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ vận chuyển và Kinh doanh xăng dầu nhớt - Công ty CP Thương mại và Đại lý dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.