Giới thiệu Thành tích nổi bật

Thành tích và Giải thưởng

Thành tích

Email In

Huân chương lao động hạng 3 
Năm 2007

Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt
Năm 2009

Giải thưởng Ngọn Hải đăng
Năm 2004

Top500 Doanh nghiệp lớn nhất VN
(2007-2008-2009)
Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt
Năm 2010
ISO 9001:2008