Giới thiệu Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng giám đốc

Tổng Giám đốc Lê Bá Toàn

Email In
• Sinh ngày: 08/8/1970
• Quê quán: Thanh Hóa
• Trình độ chuyên môn: 

xem chi tiết...

Phó Tổng Giám đốc Trần Xuân Bắc

Email In
• Sinh ngày: 10/3/1968
• Quê quán: Nam Định
• Trình độ chuyên môn: 
- Đại học Kinh tế

xem chi tiết...

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Luân

Email In

• Sinh ngày: 21/8/1984
• Quê quán: Nam Định
• Trình độ chuyên môn
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.
xem chi tiết...