Các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị trực thuộc

Phòng Kinh doanh

Email In
Địa chỉ: 1598 Đường 30/4 - Phường 12 - TP. Vũng Tàu
Điện thoại: (84.254) 3859343         Fax:(84.254) 3816346
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Tài khoản số: - 102010000341802 tại Ngân hàng Công thương Bà Rịa - Vũng Tàu
- 12420084105011 tại Ngân hàng Kỹ thương CN Vũng Tàu
Mã số thuế: 3500102799
 

xem chi tiết...

Phòng Quản trị Nhân sự - An toàn Chất lượng

Email In
Địa chỉ: 1598 Đường 30/4 - Phường 12 - TP. Vũng Tàu
Điện thoại: (84.254) 3852569         Fax:(84.254) 3858822
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Tài khoản số: - 102010000341802 tại Ngân hàng Công thương Bà Rịa - Vũng Tàu
- 12420084105011 tại Ngân hàng Kỹ thương CN Vũng Tàu
Mã số thuế: 3500102799
Phòng Tài Chính Kế toán

Email In
Địa chỉ: 1598 Đường 30/4 - Phường 12 - TP. Vũng Tàu
Điện thoại: (84.254) 3852569         Fax:(84.254) 3858822
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Tài khoản số: 102010000341802 tại Ngân hàng Công thương Bà Rịa - Vũng Tàu
12420084105011 tại Ngân hàng Kỹ thương CN Vũng Tàu
Mã số thuế: 3500102799
Xí nghiệp Dịch vụ sửa chữa cơ khí và Công trình biển

Email In
Địa chỉ: 1598 Đường 30/4 - Phường 12 - TP. Vũng Tàu
Điện thoại: (84.254) 3523666        Fax: (84.254) 3584029
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Tài khoản số: 10201 000087008 9     tại Ngân hàng Công thương Bà Rịa - Vũng Tàu
124200841050111 tại Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam - CN Vũng Tàu
Mã số thuế: 3500102799

xem chi tiết...

Xí nghiệp Xây lắp điện

Email In
Địa chỉ: 1598 Đường 30/4 - Phường 12 - TP. Vũng Tàu
Điện thoại: (84.254) 3525688         Fax: (84.254) 3858822
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Tài khoản số: 10201 000087008 9     tại Ngân hàng Công thương Bà Rịa - Vũng Tàu
124200841050111 tại Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam - CN Vũng Tàu
Mã số thuế: 3500102799

xem chi tiết...