Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên

Báo cáo Thường niên năm 2010

Email In PDF.

Báo cáo Thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý dầu Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (TRADOCO)  

Vui lòng bấm vào link sau đây để xem: BC_thuong_nien_2010.TRADOCO.pdf

LAST_UPDATED2

Báo cáo Thường niên năm 2009

Email In PDF.

Báo cáo Thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý dầu Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (TRADOCO)

Vui lòng bấm vào link sau đây để xem: BC_thuong_nien_2009.TRADOCO.pdf

LAST_UPDATED2

Báo cáo Thường niên năm 2008

Email In PDF.

Báo cáo Thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý dầu Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (TRADOCO)

Vui lòng bấm vào link sau đây để xem: BC_thuong_nien_2008.TRADOCO.pdf

LAST_UPDATED2

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL